ubezpieczenie firmy - koncepcja ubezpieczenie - ubezpieczenie

Ubezpieczenie firmy

Najlepsza na rynku oferta dla działalności gospodarczej!

Zabezpieczenie firmy to jedno z podstawowych zadań zarządu i właścicieli.
Nieszczęśliwe zdarzenie, błąd wykonawczy czy kradzież może się odbić na firmie bardzo niekorzystnie, a w skrajnych wypadkach doprowadzić do jej upadku.
Zdarzyło się, że niezakręcony kran zrujnował całą pracę remontową na dzień przed oddaniem budynku.

Wśród różnego rodzaju zabezpieczeń dla firm najpopularniejsze ubezpieczenie firmy to ubezpieczenie mienia.
W tym zakresie możemy ubezpieczać określone ryzyka jak np. od pożaru, od zalania ,wybuchu itp ,od kradzieży,lub np. od zdarzenia nagłego i nieprzewidzianego(all risk)
Podobnie możemy zabezpieczyć określone mienie takie jak budynki,komputery, maszyny i urządzenia, towary, samochody itp.

Jeśli prowadzimy działalność produkcyjną i posiadamy maszyny -często bardzo drogie -ubezpieczenie firmy powinno zawierać również ubezpieczenie maszyn od awarii i uszkodzeń . Wtedy jeżeli zdarzy się uszkodzenie maszyny ubezpieczyciel pokryje koszty jej naprawy ,co czasami jest bardzo kosztowne.

Jeśli prowadzimy działalność usługową i w wyniku naszych działań może powstać szkoda zdecydowanie należy pomyśleć o ubezpieczenie  firmy w zakresie OC.
W ten sposób to Ubezpieczyciel, a nie my będzie zobowiązany jest do naprawienia szkody osobowej bądź rzeczowej wyrządzonej osobie trzeciej.Ubezpieczenie firmy w zakresie odpowiedzialności cywilnej powinno uwzględniać specyfikę prowadzonej działalności gospodarczej.Inny jest zakres takiego ubezpieczenia przy ubezpieczeniu OC firmy budowlanej a inny np . przy ubezpieczeniu OC warsztatu samochodowego ,salonu fryzjerskiego czy apteki.Bardzo ważne jest ustalenie odpowiedniej sumy gwarancyjnej ubezpieczenia OC z tytułu prowadzonej działalności. Możliwa jest bowiem sytuacja, że ustanowiona w umowie suma gwarancyjna nie wystarczy na pokrycie strat powstałych na skutek np. zaprószenia ognia przez pracowników  firmy w remontowanym domu lub kamienicy. Wówczas szkodę w części niepokrytej przez zakład ubezpieczeń będzie właściciel firmy musiał pokryć z własnej kieszeni (z majątku własnego).

Ubezpieczenie pracowników jest kolejnym, które pozwala uniknąć odpowiedzialności za wypadki przy pracy, ale też np. w drodze do i z pracy bądź w życiu prywatnym.

Jeśli są Państwo zainteresowani ubezpieczeniem firmy, prosimy o kontakt