Ubezpieczenie OC zawodowe przewoźnika
30 marca 2015
Samochód: OC Komunikacyjne i ubezpieczenie Auto-Casco
30 marca 2015
Pokaż wszystko

Ubezpieczenie domu, mieszkania od pożaru i innych ryzyk

Ubezpieczenie domu, mieszkania od pożaru i innych ryzyk
Przedmiotem ubezpieczenia są określone w umowie:

 • dom jednorodzinny,
 • mieszkanie, rozumiane jako część budynku wielomieszkaniowego, wraz z pomieszczeniami przynależnymi (np. piwnica, garaż),
 • mienie ruchome należące do Ubezpieczającego,
 • stałe elementy mieszkania lub domu jednorodzinnego.

Mienie ruchome to m.in.: sprzęt audiowizualny, komputerowy, wyroby ze złota i srebra, sprzęt turystyczny i sportowy oraz wszelkiego rodzaju urządzenia i sprzęty domowe, np. pralki, lodówki, meble, dywany.

Stałe elementy mieszkania to elementy zamontowane lub wbudowane w sposób trwały, np.: meble, antresole, piece i kominki oraz powłoki malarskie, wykładziny sufitów, ścian i podłóg.

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje mienie ruchome i stałe elementy mieszkania znajdujące się:

 • w mieszkaniu lub domu jednorodzinnym wskazanym w umowie ubezpieczenia,
 • w piwnicy, pralni domowej, garażu, na strychu lub w innych pomieszczeniach gospodarczych znajdujących się w tym samym budynku wielomieszkaniowym, w którym znajduje się ubezpieczone mieszkanie,
 • w budynku gospodarczym lub garażu położonym na terenie tej samej nieruchomości, na której znajduje się ubezpieczony dom jednorodzinny,
 • w garażu, wskazanym w umowie ubezpieczenia.

Domy jednorodzinne, mienie ruchome oraz stałe elementy mieszkania lub domu jednorodzinnego objęte są ochroną ubezpieczeniową od szkód powstałych wskutek:

 • pożaru,
 • uderzenia pioruna,
 • wybuchu,
 • upadku statku powietrznego,
 • zalania,
 • huraganu,
 • gradu,
 • powodzi,
 • spływu wód po zboczach,
 • osunięcia się ziemi,
 • zapadania się ziemi,
 • lawiny,
 • naporu śniegu,
 • dymu i sadzy,
 • upadku drzewa,
 • uderzenia pojazdu.

Ponadto mienie ruchome i stałe elementy mieszkania lub domu jednorodzinnego objęte są ochroną ubezpieczeniową od szkód powstałych wskutek:

 • kradzieży z włamaniem,
 • rozboju.

Po opłaceniu dodatkowej składki możesz ubezpieczyć:

 • szkody powstałe wskutek wandalizmu,
 • udokumentowane koszty poniesione w związku z wymianą zabezpieczeń drzwi wejściowych w przypadku utraty kluczy wskutek kradzieży, rozboju lub zagubienia,
 • udokumentowane koszty wynajmu lokalu zastępczego, jeżeli ubezpieczony dom jednorodzinny lub mieszkanie nie nadaje się do dalszego zamieszkiwania przez co najmniej trzy dni, w wyniku wystąpienia zdarzeń objętych ubezpieczeniem.

W ramach ubezpieczenia domu lub ubezpieczenia mieszkania możesz także wykupić ubezpieczenie oszkleń zewnętrznych i wewnętrznych od stłuczenia (szyby okienne, drzwiowe, lustra, elementy szklane stanowiące składową część mebli, itp.)

Umowę ubezpieczenia domu lub ubezpieczenia mieszkania zawiera się na rok lub krócej.

Jeśli są Państwo zainteresowani ubezpieczeniem  domu , mieszkania prosimy o kontakt