Odpowiedzialność cywilna przewoźnika
OC Przewoźnika
10 kwietnia 2015
ubezpieczenie lekarzy
OC lekarzy
11 sierpnia 2015
Pokaż wszystko

OC komunikacyjne

Po co OC komunikacyjne – najpierw rzeczy niby znane – po co i ile

Posiadanie ważnego ubezpieczenia OC komunikacyjnego jest obowiązkiem dla każdego właściciela zarejestrowanego pojazdu. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej chroni go przed często poważnymi konsekwencjami finansowymi, powstałymi w wyniku spowodowanych przez niego wypadków.

Gwarantuje także wypłatę odszkodowania poszkodowanym przez kierowcę osobom do wysokości gwarantowanej w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych (5 mln euro za szkody na osobie, w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki objęte są ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych oraz 1 mln euro za szkody na mieniu w odniesieniu do jednego zdarzenia którego skutki są objęte ubezpieczeniem).

Jakie jest ryzyko braku polisy lub błędu?

Jeśli sprawca nie posiada wykupionej polisy OC samochodu to wtedy musi pokryć powstałe szkody z własnych pieniędzy (najpierw szkoda będzie wypłacona przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny a potem do wysokości wypłaty dochodzony od sprawcy) .

Ochrona cywilnoprawna którą objęty jest właściciel nie działa:

  • jeśli prowadzący pojazd był pod wpływem alkoholu
  • lub środków odurzających lub zbiegł z miejsca zdarzenia.

Wtedy po wypłacie odszkodowania  Zakład Ubezpieczeń będzie od sprawcy kwoty odszkodowania.

Umowę ubezpieczenia OC auta zawiera się na 12 miesięcy.

Jeśli kończąca się polisa nie zostanie wypowiedziana pisemnie, na minimum dzień przed upływem terminu, następuje jej automatyczne przedłużenie o kolejny rok.

Wyjątkiem od 12-miesięcznego terminu jest ubezpieczenie pojazdu zarejestrowanego czasowo.

W razie braku wykupionej polisy OC właściciel podlega karze finansowej, której podstawowa wysokość wynosi w 2015 roku 3500 złotych dla samochodów osobowych 5250 dla samochodów ciężarowych  zaś 580 zła dla pozostałych pojazdów

Chcesz kupić tanio polisę OC komunikacyjne? Zadzwoń lub wypełnij formularz!