Ubezpieczenia szkolne indywidualne

Zapraszamy  do zapoznania się z załączoną ofertą.

KLIKNIJ TUTAJ OFERTA UBEZPIECZENIA DZIECI I MŁODZIEŻY

Jeśli są Państwo zainteresowani ubezpieczeniem szkolnym, prosimy o kontakt

Przedmiot ubezpieczenia szkolnego (NNW dzieci i młodzieży szkolnej) to następstwa nieszczęśliwych wypadków (uszkodzenia ciała lub choroby powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć ubezpieczonego).

Nieszczęśliwy wypadek z kolei jest określany zwykle jako nagłe (gwałtowne) zdarzenie wywołane zewnętrzną przyczyną, w wyniku którego osoba ubezpieczona, niezależnie od swej woli, doznała uszkodzenia ciała, zachorowała lub zmarła.

W tym roku proponujemy ubezpieczenia szkolne InterRisku Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group,który obserwując wnikliwie zmiany zachodzące na rynku oraz biorąc pod uwagę fakt, iż podstawowym założeniem ubezpieczenia jest zasada stanowiąca, że ubezpieczenie powinno zapewnić nie tylko pełną, ale także realną ochronę, na bieżąco doskonali i uatrakcyjnia swoje produkty tak, aby w jak największym stopniu zaspokajały potrzeby ubezpieczeniowe naszych obecnych jak i przyszłych Klientów.
Efektem tych prac, jest opracowanie specjalnego ubezpieczenia dla dzieci.
Program ubezpieczeniowy, którą mamy przyjemność Państwu zaprezentować, składa się z: oferty ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków EDU PLUS w dwóch możliwych do wyboru Opcjach. Zaletami  ubezpieczenia szkolnego jest:

  •  możliwość wyboru jednej z 2 Opcji Ubezpieczenia zapewniających ochronę 24 godziny na dobę w kraju i za granica,
    oprócz standardowych świadczeń (śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku – w tym zawał serca i udar mózgu, uszczerbek na zdrowiu w wyniku NNW, trwałe inwalidztwo częściowe, zwrot kosztów nabycia wyrobów medycznych, będących przedmiotami ortopedycznymi i środków pomocniczych, zwrot kosztów przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych, złamania jednej lub więcej kości) InterRisk S.A. Vienna Insurance Group gwarantuje pomoc finansową w przypadku ataku padaczki, pogryzienia przez psa czy też utraty rodzica na skutek nieszczęśliwego wypadku
  • oferujemy jedyne na rynku świadczenia, w ramach których uczniowie, którzy ulegli nieszczęśliwemu wypadkowi mają możliwość skorzystania z refundacji poniesionych kosztów z tytułu indywidualnych korepetycji oraz z porady psychologa
  • możliwość rozszerzenia oferty o dodatkowe świadczenia
  • Uproszczony proces zgłoszenia szkody: za pośrednictwem infolinii, internetowo lub papierowo na druku zgłoszenia szkody
Zapraszamy  do zapoznania się z załączoną ofertą.

KLIKNIJ TUTAJ OFERTA UBEZPIECZENIA DZIECI I MŁODZIEŻY

Jeśli są Państwo zainteresowani ubezpieczeniem szkolnym, prosimy o kontakt