Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku
30 marca 2015
Pokaż wszystko

Ubezpieczenie mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych

Do kogo jest skierowana oferta?
Ubezpieczenie skierowane jest do osób prowadzących działalność gospodarczą – przedsiębiorców.

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?
Przedmiotem ubezpieczenia mogą być grupy mienia znajdujące się w posiadaniu Ubezpieczającego na podstawie udokumentowanego tytułu prawnego, użytkowane w związku z prowadzoną działalnością,takie jak:budynki,maszyny i urządzenia,środki obrotowe(zapasy magazynowe,towary handlowe,produkcja w toku ),wartości pieniężne itp.

Jaki jest zakres ochrony ubezpieczeniowej? 
Ubezpieczeniem objęte są szkody:

  • w podstawowym zakresie ubezpieczenia spowodowane przez: pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego,
  • w rozszerzonym zakresie ubezpieczenia spowodowane przez: pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego, huragan, grad, zapadanie lub osuwanie się ziemi, lawinę uderzenie pojazdu, huk ponaddźwiękowy, śnieg, dym, sadzę, zalanie lub trzęsienie ziemi,
  • w pełnym zakresie ubezpieczenia spowodowane przez pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego, huragan, grad, zapadanie lub osuwanie się ziemi, lawinę uderzenie pojazdu, huk ponaddźwiękowy, śnieg, dym, sadzę, zalanie, trzęsienie ziemi lub powódź.

Ponadto, niezależnie od wybranego zakresu ubezpieczenia, dodatkowo ochroną ubezpieczeniową mogą zostać objęte szkody powstałe w przedmiocie ubezpieczenia wskutek: przepięcia, dewastacji, katastrofy budowlanej, a także pożaru, wybuchu lub upadku statku powietrznego w następstwie aktu terroru.

Dlaczego warto ubezpieczyć się przez Agencję Ubezpieczeniową Koncepcja?
Zapewnimy Państwu kompleksową ochronę ubezpieczeniową zgodnie z Państwa potrzebami i możliwościami finansowymi. Specjalizujemy sie w ubezpieczeniach firmowych zapewniając najlepsze rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb naszych klientów.Współpracujemy z najbardziej renomowanymi firmami ubezpieczeniowymi w Polsce.Jako multiagencja przedstawimy Państwu ofertę co najmniej trzech Ubezpieczycieli,porównamy składki,zwrócimy uwagę na różnicę w zakresie ochrony ubezpieczeniowej .

Ogólne Warunki Ubezpieczenia
Wniosek ubezpieczeniowy

Jeśli są Państwo zainteresowani ubezpieczeniem  firmy, prosimy o kontakt