oc  przewoźnika - ubezpieczenia foto ciężarówki

ubezpieczenie OC przewoźnika

Ubezpieczenie OC przewoźnika

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego w ruchu krajowym i międzynarodowym(OC przewoźnika)

Ochroną ubezpieczeniową jest objęta działalność przewoźnika drogowego związana z wykonywaniem umów o przewóz towarów dokonywanych przez przewoźników posiadających uprawnienia do podejmowania i wykonywania międzynarodowego i krajowego transportu drogowego.

Posiadanie takiego ubezpieczenia jest aktualnie wymogiem stawianym przez znakomitą większość zleceniodawców firm przewozowych, w tym przez spedytorów.
Ubezpieczenie to :

  •  zapewnia jednakowy poziom ochrony przez cały czas na jaki zawarto ubezpieczenia ponieważ ustalona w umowie suma gwarancyjna nie ulega zmianie(bez względu na ilość zdarzeń)
  •  obejmuje większość zdarzeń za które ponosi odpowiedzialność przewoźnik
  •  daje poczucie bezpieczeństwa własnej działalności.

Stawka za ubezpieczenie OC przewoźnika zależy od :

  • sumy gwarancyjnej , przychodów firmy z działalności przewozowej,
  • rodzaju przewożonych towarów ,
  • krajów docelowych,
  • szkodowości itp.

i wynosi od 0,4% od przychodów brutto firmy(bez VAT) lub 0,83% od sumy gwarancyjnej

Jeśli są Państwo zainteresowani ubezpieczeniem  przewoźnika, prosimy o kontakt