ubezpieczenia grupowe
Pracownicze ubezpieczenia grupowe
30 marca 2015
Ubezpieczenie domu, mieszkania od pożaru i innych ryzyk
30 marca 2015
Pokaż wszystko

Ubezpieczenie OC zawodowe przewoźnika

OC zawodowe przewoźnika

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej przewoźnika drogowego ( OC Zawodowe Przewoźnika) związane jest ze spełnieniem przez przedsiębiorcę wymogu określonego w art. 7 ust. 2 w związku z ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 1071/2009 z dnia 21 października 2009 roku.

Zgodnie z:

• art. 7 ust. 1 tego Rozporządzenia – przedsiębiorca musi być w stanie w każdym momencie roku finansowego spełnić swoje zobowiązania finansowe.Zabezpieczenie to wynosi: na pierwszy pojazd silnikowy wynosi 9 000,- EUR, a na każdy następny pojazd silnikowy wynosi 5 000,- EUR.Może ono być przedstawione jako OC zawodowe przewoźnika wydane przez Zakład Ubezpieczeń.

Jest to obligatoryjny warunek wykonywania zawodu przewoźnika.

• art. 12 Rozporządzenia – odpowiednie organy uprawnione są do przeprowadzania kontroli m. in wymogu posiadania odpowiedniej zdolność finansowej po wydaniu zezwolenia.

Kontrole dotyczą wszystkich naruszeń, o których mowa w art. 6 Rozporządzenia j.w. Rozporządzenie wprowadza kontrole przynajmniej co 5 lat, w celu sprawdzenia, czy przedsiębiorcy nadal spełniają wymogi określone w art. 3.Rozporządzenia, m. in. wymóg posiadania odpowiedniej zdolności finansowej.

Konsekwencją kontroli może być zawieszenie lub cofnięcie zezwolenia.

Ponadto, zgodnie z art. 92 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 z późn. zm.), w przypadku naruszenia obowiązków lub warunków przewozu drogowego przewoźnik podlega karze pieniężnej od 50 złotych do 10.000 złotych, a osoba zarządzająca podlega karze grzywny w wysokości do 2.000 złotych.

W celu zawarcia umowy OC zawodowe wypełnij zamieszczony powyżej kwestionariusz i prześlij go do nas e-mailem.

W ciągu 24 godz się z Państwem skontaktujemy celem ustalenia szczegółów  i  sposobu zawarcia  umowy.

Składka:do 5 pojazdów

1 pojazd – 500 zł /.(9 000,- EUR )Od dwóch do pięciu pojazdów – 250 zł za pojazd -tj. 2 pojazdy – 500 zł (2 x 250 zł) 3 pojazdy – 750 zł (3 x 250 zł) 4pojazdy – 1000 zł 5 pojazdów – 1250 zł
• Powyżej pięciu pojazdów – 230 zł za pojazd tj.liczba pojazdów x 230zł

 

OC zawodowe przewoźnika – wniosek

OC zawodowe przewoźnika – załącznik

OC zawodowe przewoźnika – ogólne warunki ubezpieczenia

Jeśli są Państwo zainteresowani ubezpieczeniem  OC zawodowe przewoźnika, prosimy o kontakt