Napisz wiadomość:

Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Koncepcja sp. z o.o. z siedzibą w Tychach, w celu realizacji wnioskowanego przez Panią/Pana jednorazowego kontaktu telefonicznego/mailowego.Podstawa prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uzasadniony interes, tj. udzielenie odpowiedzi oraz realizacja zamówionego kontaktu. Dane będą przetwarzane przez czas konieczny do udzielenia wnioskowanej odpowiedzi, a potem do celów archiwalnych przez okres przedawnienia roszczeń. Podanie danych jest dobrowolne, lecz w polach oznaczonych gwiazdką jest niezbędne do realizacji Pani/Pana wniosku, ich niepodanie uniemożliwi realizację wniosku lub zwrotny kontakt