ubezpieczenia podróżne
Ubezpieczenie podróżne
30 marca 2015
ubezpieczenie lekarskie
Ubezpieczenie lekarzy
30 marca 2015
Pokaż wszystko

Ubezpieczenie indywidualne i rodzinne

Ubezpieczenie MOJA RODZINA

Moja Rodzina to jeden z najlepszych programów ubezpieczeń na polskim rynku, który kompleksowo chroni Ciebie, Twojego partnera, Twoją rodzinę. Jest jedno z nielicznych na rynku polskich ubezpieczeń, które w formie indywidualnej pozwala ubezpieczyć m.in. urodzenie się dziecka czy śmierć rodziców i teściów. Do jego głównych zalet należą:

 • 24 godzinna ochrona przed skutkami niespodziewanych zdarzeń losowych – na całym świecie,
 • gwarantowane świadczenie za trwałą utratę zdrowia – wypłata świadczenia za każdy 1% uszczerbku na zdrowiu,
 • dodatkowe środki finansowe na opiekę medyczną i koszty leczenia w przypadku: choroby lub nieszczęśliwego wypadku, zdiagnozowania poważnego zachorowania, operacji, pobytu w szpitalu,
 • dzięki pakietowi assistance zawartemu  w ubezpieczeniu, w razie choroby lub nieszczęśliwego wypadku zapewnimy Ci realną i natychmiastową pomoc,
 • atrakcyjna, nie ulegająca podwyższeniu wraz z wiekiem wysokość składki,
 • możliwość zmiany zakresu ubezpieczenia w każdym czasie.

Moja Rodzina dostępna jest w formie ubezpieczenia indywidualnego i rodzinnego, w różniących się zakresem ochrony wariantach: podstawowym, rozszerzonym i ograniczonym. Dla osób powyżej 65 roku życia specjalny program w wariancie SENIOR.

Przedmiot i zakres ubezpieczenia

Zakres ubezpieczenia może obejmować:

Wariant PODSTAWOWY:

 • ubezpieczenie następstwa nieszczęśliwego wypadku powodującego zgon Ubezpieczonego,
 • ubezpieczenie zryczałtowanych kosztów pogrzebu Ubezpieczonego,
 • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków z proporcjonalnym systemem wypłaty świadczeń.

Wariant ROZSZERZONY:

 • ubezpieczenie zryczałtowanego świadczenia z tytułu osierocenia dziecka Ubezpieczonego,
 • ubezpieczenie zryczałtowanego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka Ubezpieczonemu,
 • ubezpieczenie zryczałtowanych kosztów pogrzebu członków rodziny Ubezpieczonego,
 • ubezpieczenie następstwa nieszczęśliwego wypadku powodującego zgon współmałżonka / partnera Ubezpieczonego,
 • ubezpieczenie krótkotrwałej niezdolności Ubezpieczonego do pracy,
 • ubezpieczenie pobytu w szpitalu,
 • ubezpieczenie poważnych zachorowań,
 • ubezpieczenie operacji,
 • ubezpieczenie kosztów leczenia i pomocy w podróży,
 • ubezpieczenie medyczne,
 • ubezpieczenie assistance medycznego.

Wariant OGRANICZONY:

 • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków z proporcjonalnym systemem wypłaty świadczeń,
 • ubezpieczenie krótkotrwałej niezdolności Ubezpieczonego do pracy,
 • ubezpieczenie pobytu w szpitalu,
 • ubezpieczenie poważnych zachorowań,
 • ubezpieczenie operacji,
 • ubezpieczenie kosztów leczenia i pomocy w podróży,
 • ubezpieczenie medyczne,
 • ubezpieczenie assistance medycznego.

Jeśli są Państwo zainteresowani ubezpieczeniem  firmy, prosimy o kontakt