OC komunikacyjne
20 kwietnia 2015
ubezpieczenia OC
Ubezpieczenia OC ubezpieczenia AC
14 sierpnia 2015
Pokaż wszystko

OC lekarzy

ubezpieczenie lekarzy

OC lekarzy -po co takie ubezpieczenie?

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej chroni lekarza przed finansowymi konsekwencjami roszczeń pacjentów.
W zależności od formy wykonywania zawodu, może ono mieć charakter dobrowolny lub obowiązkowy.

Ubezpieczenie obowiązkowe obejmuje wyłącznie szkody bezpośrednio związane
z udzielaniem świadczeń medycznych. Zobowiązani do zawarcia ubezpieczenia są osoby prowadzące praktykę lekarską.

O czym należy pamiętać, prowadząc indywidualną praktykę ?:
– lekarz kontraktowy jest indywidualnym przedsiębiorcą, który sam ponosi ciężar odpowiedzialności za swoje działania;
– lekarz może także odpowiadać solidarnie wraz ze szpitalem czy przychodnią.

Suma gwarancyjna w obowiązkowym OC lekarzy prowadzącego praktykę lekarską to minimum 75 000 euro na jedno zdarzenie oraz 350 000 euro na wszystkie zdarzenia. Zakłady ubezpieczeń m.in.T.U Inter  Polska S.A.   oferują także możliwość zawarcia ubezpieczenia z wyższą sumą.

Uzupełnieniem ochrony lekarza wykonującego prywatną praktykę jest dobrowolne OC lekarzy, które gwarantuje ochronę w zakresie nieobjętym ubezpieczeniem obowiązkowym. Jest to ubezpieczenie, które chroni również w przypadku, gdy zostanie zniszczone mienie należące do pacjenta (np. ukradziona kurtka pozostawiona na wieszaku w poczekalni) lub pacjent dozna uszczerbku na zdrowiu nie związanego z działalnością medyczną, a spowodowanego np. nienależytym odśnieżeniem chodnika, niestabilnością barierki przy schodach.

Nie każdy lekarz posiada jednak prywatną praktykę. Lekarz wykonujący zawód
w oparciu o umowę o pracę lub umowę zlecenie udziela takich samych świadczeń jak lekarz wykonujący praktykę, a przez to również jest narażony na finansowe skutki roszczeń pacjentów. Pracodawca zawsze ma możliwość regresu do lekarza wypłaconego odszkodowania (jednak do wysokości 3 pensji).Dobrowolne ubezpieczenie OC lekarzy zabezpiecza lekarza we wszystkich przypadkach gdy ubezpieczenie obowiązkowe nie działa. Osoby, które nie są zobowiązane do zawarcia ubezpieczenia obowiązkowego powinny kupić ubezpieczenie dobrowolne.

W obliczu zgłoszonego roszczenia lekarz zazwyczaj jest bezradny – ale tak nie musi być. Dzięki ochronie prawnej jaką zakłady ubezpieczeniowe  oferują (np.TU INTER Polska S.A. ) w połączeniu z OC lekarz zyskuje pewność, że jego interesy są dobrze chronione od samego początku sprawy.