Odpowiedzialność cywilna firmy
30 marca 2015
ubezpieczenia grupowe
Pracownicze ubezpieczenia grupowe
30 marca 2015
Pokaż wszystko

Oferta dla firm budowlano-montażowych

Agencja Ubezpieczeniowa Koncepcja oferuje kompleksowe ubezpieczenie dla firm świadczących usługi budowlano – montażowe.

Posiadamy w swojej ofercie typowe dla firm budowlanych produkty finansowe:

  • Ubezpieczenie wadium przetargowego
  • Ubezpieczenie należytego wykonania kontraktu
  • Ubezpieczenie usunięcia wad i usterek

W/w ubezpieczenia finansowe  pozwalają firmie na udział w wielu przetargach jednocześnie, bez zbytniego  angażowania środków finansowych.
Składka za ubezpieczenia finansowe zależy od okresu obowiązywania ,rodzaju oraz kwoty gwarancji  i wynosi od 1% kwoty gwaracji.

oraz majątkowe:

  • ubezpieczenie ryzyk budowy i montażu
  • ubezpieczenie majątku
  • ubezpieczenia maszyn budowlanych od wszystkich ryzyk
  • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności

Dla Klientów, korzystających z ubezpieczeń finansowych i majątkowych jesteśmy w stanie wynegocjować u Ubezpieczycieli specjalne zniżki.
Preferencyjne składki będą obejmować w szczególności ofertę majątkową. W szczególnych przypadkach mogą zostać rozszerzone na ofertę finansową.

wniosek o udzielenie gwarancji ubezpieczeniowej zapłaty wadium
wniosek o udzielenie gwarancji ubezpieczeniowej dobrego wykonania kontraktu
wniosek o udzielenie gwarancji ubezpieczeniowej właściwego usuniecia wad i usterek
ogólne warunki ubezpieczenia ryzyk budowalnych
ogólne warunki ubezpieczenia ryzyk montażowych
ogólne warunki ubezpieczenia sprzętu i maszyn budowlanych

Jeśli są Państwo zainteresowani ubezpieczeniem  firmy, prosimy o kontakt