Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku
30 marca 2015
Oferta dla firm budowlano-montażowych
30 marca 2015
Pokaż wszystko

Odpowiedzialność cywilna firmy

Co to jest za ubezpieczenie?
Prowadzenie działalności gospodarczej związane jest z możliwością wyrządzenia szkód, wynikających z szeroko rozumianej odpowiedzialności cywilnej. Szkody te mogą dotknąć każdej ze stron występujących w obrocie gospodarczym. Mogą mieć charakter zarówno osobowy, jak i  rzeczowy. Finansowe skutki takich zdarzeń mogą oznaczać dla firmy ogromne koszty, często znacznie większe niż straty spowodowane klasycznymi żywiołami. W związku z tym posiadanie odpowiedniej polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej jest niezbędnym elementem zapewniającym finansowe bezpieczeństwo przedsiębiorstwa.

Do kogo jest kierowane ubezpieczenie?
Ubezpieczenie kierowane jest przede wszystkim do przedsiębiorców prowadzących działalność bez względu na formę prawną prowadzonej działalności (osoby fizyczne, osoby prawne oraz inne jednostki nie posiadające osobowości prawnej).

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?
Przedmiotem ubezpieczenia jest ustawowa deliktowo – kontraktowa odpowiedzialność cywilna ubezpieczającego zarówno za szkody osobowe, jak i majątkowe oraz finansowe następstwa tych szkód  wynikające z prowadzonej działalności oraz posiadanego mienia wraz z ryzykiem związanym z wprowadzeniem do obrotu produktu wadliwego. Ochroną ubezpieczeniową objęte są również szkody wyrządzone przez pracowników ubezpieczającego oraz pełnomocników ubezpieczającego.

Jaki jest zakres ochrony ubezpieczeniowej?
W celu zapewnienia pełnego bezpieczeństwa wynikającego z charakteru prowadzonej działalności gospodarczej istnieje możliwość rozszerzenia zakresu ochrony ubezpieczeniowej o klauzule dodatkowe, takie jak m.in :

 • rozszerzenie zakresu terytorialnego ubezpieczenia poza terytorium Polski,
 • ubezpieczenie OC najemcy nieruchomości,
 • ubezpieczenie OC najemcy ruchomości,
 • ubezpieczenie OC pracodawcy za wypadki przy pracy,
 • ubezpieczenie OC za szkody w środkach transportu podczas prac ładunkowych,
 • ubezpieczenie OC za szkody powstałe w środowisku naturalnym,
 • ubezpieczenie OC organizatora imprez,
 • ubezpieczenie OC za podwykonawców ubezpieczającego,
 • ubezpieczenie OC za szkody w mieniu przejętym w celu wykonania usługi,
 • ubezpieczenie OC wzajemnej,
 • ubezpieczenie OC za szkody wyrządzone w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przechowania rzeczy ruchomych,
 • ubezpieczenie OC przedsiębiorcy budowlanego,
 • ubezpieczenie OC zarządcy drogi publicznej,
 • ubezpieczenie OC wspólnoty mieszkaniowej,
 • ubezpieczenie OC za szkody powstałe w związku z połączeniem produktu wadliwego z innym produktem,
 • ubezpieczenie OC za koszty usunięcia produktu wadliwego i zastąpienie go produktem wolnym od wad,
 • ubezpieczenie OC za czyste straty finansowe.
 • inne

Dlaczego warto ubezpieczyć się przez Agencję Ubezpieczeniową Koncepcja?
Agencja Ubezpieczeniowa “Koncepcja”  powstała w 1991 roku.
Od początku naszej działalności zajmujemy się pośrednictwem ubezpieczeniowym. Współpracujemy z największymi firmami ubezpieczeniowymi w Polsce. Nasi klienci – zarówno podmioty gospodarcze, jak i osoby fizyczne, są obsługiwani przez doświadczonych agentów ubezpieczeniowych.
Działamy na terenie województw: śląskiego , opolskiego, małopolskiego.
W zależności od prowadzonej przez Państwo działalności jesteśmy w stanie stworzyć dostosowany do Państwa potrzeb optymalny program ubezpieczeniowy.

Jeśli są Państwo zainteresowani ubezpieczeniem  firmy, prosimy o kontakt