30 marca 2015

Oferta dla firm budowlano-montażowych

Agencja Ubezpieczeniowa Koncepcja oferuje kompleksowe ubezpieczenie dla firm świadczących usługi budowlano – montażowe. Posiadamy w swojej ofercie typowe dla firm budowlanych produkty finansowe: Ubezpieczenie wadium przetargowego […]
30 marca 2015

Odpowiedzialność cywilna firmy

Co to jest za ubezpieczenie? Prowadzenie działalności gospodarczej związane jest z możliwością wyrządzenia szkód, wynikających z szeroko rozumianej odpowiedzialności cywilnej. Szkody te mogą dotknąć każdej ze […]
30 marca 2015

Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku

Do kogo jest skierowana oferta? Ubezpieczenie skierowane jest do osób prowadzących działalność gospodarczą – przedsiębiorców. Co jest przedmiotem ubezpieczenia? Przedmiotem ubezpieczenia może być mienie znajdujące się […]
30 marca 2015

Ubezpieczenie mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych

Do kogo jest skierowana oferta? Ubezpieczenie skierowane jest do osób prowadzących działalność gospodarczą – przedsiębiorców. Co jest przedmiotem ubezpieczenia? Przedmiotem ubezpieczenia mogą być grupy mienia znajdujące […]