30 marca 2015

Ubezpieczenie Agencji Ochrony Mienia

Od 1 stycznia 2014 r. każda firma która świadczy usługi w zakresie ochrony osób i mienia, aby móc  kontynuować dotychczasową działalność  musi wykupić ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej […]
30 marca 2015
ubezpieczenie lekarskie

Ubezpieczenie lekarzy

Ubezpieczenie lekarzy od 01.01.2012 roku  Nowa sytuacja prawno – ubezpieczeniowa lekarzy i lekarzy dentystów wykonujących zawód w Polsce. Zmiana legislacyjna związana z ubezpieczeniami odpowiedzialności cywilnej ,która […]
30 marca 2015

Ubezpieczenie indywidualne i rodzinne

Ubezpieczenie MOJA RODZINA Moja Rodzina to jeden z najlepszych programów ubezpieczeń na polskim rynku, który kompleksowo chroni Ciebie, Twojego partnera, Twoją rodzinę. Jest jedno z nielicznych na […]
30 marca 2015
ubezpieczenia podróżne

Ubezpieczenie podróżne

Ubezpieczenie podróżne Bardzo ważne przy wyjazdach zagranicznych jest posiadanie ubezpieczenia turystycznego gwarantującego w trakcie choroby ,wypadku , kradzieży ,zagubienia bagażu niezbędnej w takim przypadku pomocy i […]
30 marca 2015

Samochód: OC Komunikacyjne i ubezpieczenie Auto-Casco

OC Komunikacyjne Każdy posiadacz pojazdu mechanicznego zarejestrowanego w Polsce jest obowiązany zawrzeć umowę obowiązkowego ubezpieczenia OC komunikacyjnego posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z […]
30 marca 2015

Ubezpieczenie domu, mieszkania od pożaru i innych ryzyk

Ubezpieczenie domu, mieszkania od pożaru i innych ryzyk Przedmiotem ubezpieczenia są określone w umowie: dom jednorodzinny, mieszkanie, rozumiane jako część budynku wielomieszkaniowego, wraz z pomieszczeniami przynależnymi […]