30 marca 2015
ubezpieczenie lekarskie

Ubezpieczenie lekarzy

Ubezpieczenie lekarzy od 01.01.2012 roku  Nowa sytuacja prawno – ubezpieczeniowa lekarzy i lekarzy dentystów wykonujących zawód w Polsce. Zmiana legislacyjna związana z ubezpieczeniami odpowiedzialności cywilnej ,która […]