30 marca 2015

Ubezpieczenie Agencji Ochrony Mienia

Od 1 stycznia 2014 r. każda firma która świadczy usługi w zakresie ochrony osób i mienia, aby móc  kontynuować dotychczasową działalność  musi wykupić ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej […]