30 marca 2015

Ubezpieczenie mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych

Do kogo jest skierowana oferta? Ubezpieczenie skierowane jest do osób prowadzących działalność gospodarczą – przedsiębiorców. Co jest przedmiotem ubezpieczenia? Przedmiotem ubezpieczenia mogą być grupy mienia znajdujące […]