30 marca 2015

Odpowiedzialność cywilna firmy

Co to jest za ubezpieczenie? Prowadzenie działalności gospodarczej związane jest z możliwością wyrządzenia szkód, wynikających z szeroko rozumianej odpowiedzialności cywilnej. Szkody te mogą dotknąć każdej ze […]