Kompleksowe ubezpieczenie szkół oraz uczniów i nauczycieli :
Pakiet EDU plus zawiera następujące ubezpieczenia:

 • NNW dzieci,młodzieży szkolnej oraz pracowników,
 • OC szkoły,
 • OC nauczycieli z tytułu wykonywania zawodu,
 • budynku oraz mienia szkolnego od ognia i innych zdarzeń losowych,
 • sprzętu elektronicznego
 • wyposażenia szkolnego od kradzieży z włamaniem i rabunku.
 
Korzyści wynikające z ubezpieczenia EDU plus
 
Dla Uczniów i Studentów
 • najszerszy zakres ubezpieczenia wraz z nowatorskimi opcjami na wypadek” ataku padaczki lub sepsy!
 • 365 dni w roku przez 24 godziny na dobę –na całym świecie.
 • Serwisy informacyjne „CO, GDZIE, KIEDY? ,CZY WIESZ, ŻE?, NIE JESTEŚ SAM!
 • Tysiące zniżek z Kartą EURO<26 EDU.
 • Uproszczona procedura wypłaty świadczeń
 • Zwolnienie z opłaty składki dla uczniów w trudnej sytuacji materialnej
Dla pracowników placówki 
 
 • ZDROWIE NAUCZYCIELA-profilaktyka,nielimitowany dostęp do lekarzy oraz pakiet 8 badań diagnostycznych.
 • Rehabilitacja-dla nauczyciela po nieszczęśliwym wypadku.
 • Serwisy informacyjne:CO,GDZIE,KIEDY?prawny EDU LEX
 • oraz serwis NIE JESTEŚ SAM !
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i materialnej nauczycieli-za „symboliczną złotówkę”
 • Nauczyciele i personel szkoły ubezpieczają się na takich samych warunkach,jak młodzież szkolna.
 Dla placówki oświatowej
 • Atrakcyjne zniżki grupowe dla placówki oświatowej do 25% składki.
 • Specjalna premia za niską szkodowość ubezpieczenia w InterRisk.SA
 • Promocyjna premia za przystąpienie po raz pierwszy do umowy ubezpieczenia w InterRisk.SA
 • Kompleksowe ubezpieczenie majątku placówki oświatowej na preferencyjnych zasadach w zakresie:mienia od ognia i innych zdarzeń losowych,mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku,sprzętu elektronicznego,szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia 
 • Ubezpiecznie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadania mienia na preferencyjnych stawkach,w wybranym wariancie z możliwością rozszerzenia o klauzule: OC najemcy, OC pracodawcy, OC za szkody z zatruć pokarmowych,OC z tytułu prowadzenia szatni.
 • Indywidualne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nauczycieli oraz dyrektora placówki.


Ogólne Warunki Ubezpieczenia EDU Plus